Tập huấn công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2020.

Cập nhật lúc: 08:05 12/06/2020

Ngày 4/6/2020, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Tập huấn công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2020, cho lãnh đạo UBND xã, công chức Văn hóa, Tư pháp - Hộ tịch các xã, Trưởng các thôn, buôn trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn một số nội dung trong công tác xây dựng đời sống văn hóa, gồm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, buôn văn hóa” theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ; Thực hiện hương ước, quy ước thôn buôn theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Hướng dẫn số 06/HD-BCĐ ngày 24/1/2019 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đăk Lăk  hướng dẫn đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “thôn, buôn văn hóa”…

Ảnh: Toàn cảnh buổi tập huấn

Qua tập huấn nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng đời sống văn hóa và gia đình trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình hiện nay

T/h: Mỹ Hăng