Thứ hai , ngày 18 tháng 01 năm 2021
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 141

Hôm nay: 640

Hôm qua: 3,691

Tất cả: 2,315,785

1330/QĐ-UBND

V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

105a/QĐ-UBND

Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2020

1010/QĐ-UBND

V/v công bố công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2018

2166/QĐ-UBND

V/v công bố công khai sô liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

95/QĐ-UBND

về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

95/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

279/TB-UBND

Thông báo về việc tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc mừng các cơ sở đạo Công giáo, Tin lành và một số gia đình theo đạo thuộc diện chính sách trên địa bàn huyện nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020

278/TB-UBND

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Phú Hanh - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá việc thực hiện kế hoạch ngành nông nghiệp năm 2020, đề ra nhiệm vụ năm 2021