máy xông khí dung | giam can nhanh | zippo | bat lua zippo | vi da| vi nam| that lung nam| that lung| máy đo huyết áp| máy massage| máy đo đường huyết| wedding planner, thiet ke phong karaoke| công ty thám tử| Dạy nấu ăn| Mẹo hay bỏ túi| http://legi.com.vn/sp-may-han.html, máy sạc, phông cưới, nhà bạt đám cưới, cưới hỏi trọn gói, may loc nuoc, cong ty bao ve, an cung ngưu hoàng hoàn đồng nhân đường, Avatar, tai my talking tom, vuvuzela, coffee bean
Thứ Bảy ngày 28/03/2015 11:00
liên kết website
Lịch làm việc lãnh đạo UBND huyện Hội thi tin học hệ thống thư điện tử Dịch vụ hành chính công Cư Kuin Ban biên tập Trang một cửa liên thông Góp ý dự thảo học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯ kuin, TỈNH ĐẮK LẮK

Tin Thông báo

 

            UỶ BAN NHÂN DÂN                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               HUYỆN CƯ KUIN                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH

Tài khoản mail chính thức huyện Cư Kuin

(Kèm theo Công văn số      /UBND-VHTT ngày     tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện)

 1. Mail công vụ:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Địa chỉ mail (tên miền cukuin.daklak.gov.vn)

1

Lê Xuân Nhân

UBND huyện

nhanlx@cukuin.daklak.gov.vn

2

Nguyễn Năng Chung

chungnn@cukuin.daklak.gov.vn

3

H Bliăk Niê

hbliaknie@cukuin.daklak.gov.vn

4

Trần Đình Nhuận

nhuantd@cukuin.daklak.gov.vn

5

Võ Tấn Huy

VP HĐND&UBND

huyvt@cukuin.daklak.gov.vn

6

Ngô Tấn Lễ

lent@cukuin.daklak.gov.vn

7

Phạm Thị Thừa

thuapt@cukuin.daklak.gov.vn

8

Thái Thị Lợi

loitt@cukuin.daklak.gov.vn

9

Y Tông BKrông

ytongbkrong@cukuin.daklak.gov.vn

10

Y Nhip Niê

ynhipnie@cukuin.daklak.gov.vn

11

Đặng Hiệp

hiepdang@cukuin.daklak.gov.vn

12

Ngô Thị Yên

yennt@cukuin.daklak.gov.vn

13

Võ Xuân Tiên

tienvx@cukuin.daklak.gov.vn

14

Lê Thị Hiền

hienlt@cukuin.daklak.gov.vn

15

Đặng Thị Thủy

thuydt@cukuin.daklak.gov.vn

16

Đinh Thị Quyên

quyendt@cukuin.daklak.gov.vn

17

Nguyễn Ngọc Bình

binhnn@cukuin.daklak.gov.vn

18

Vũ Thành Hưng

Phòng KTHT

hungvt@daklak.cukuin.com.vn

19

Võ Tiến Minh

minhvt@cukuin.daklak.gov.vn

20

Võ Thanh

thanhvo@cukuin.daklak.gov.vn

21

Đặng Như Phú Tân

tandnp@cukuin.daklak.gov.vn

22

Y Synl Êban

ysynleban@cukuin.daklak.gov.vn

23

Lê Văn

vanle@cukuin.daklak.gov.vn

24

Lê Thanh Khoa

khoalt@cukuin.daklak.gov.vn

25

Nguyễn Thanh Minh

minhnt@cukuin.daklak.gov.vn

26

Nguyễn Bá Hiển

hiennb@cukuin.daklak.gov.vn

27

Nguyễn Văn Thành

thanhnv@cukuin.daklak.gov.vn

28

Hoàng Thị Quỳnh Vân

vanhtq@cukuin.daklak.gov.vn

29

Nguyễn Văn Vĩnh

Phòng GD&ĐT

vinhnv@cukuin.daklak.gov.vn

30

Trần Văn Hải

haitv@cukuin.daklak.gov.vn

31

H Đát Knul

hdatknul@cukuin.daklak.gov.vn

32

Đậu Văn Dũng

dungdv@cukuin.daklak.gov.vn

33

Trần Quốc Toản

toantq@cukuin.daklak.gov.vn

34

Bùi Quốc Huy

huybq@cukuin.daklak.gov.vn

35

Ngô Kinh Khánh

khanhnk@cukuin.daklak.gov.vn

36

Nguyễn Thị Thuyết

thuyetnt@cukuin.daklak.gov.vn

37

Trần Minh Thông

Phòng LĐTB&XH

thongtm@cukuin.daklak.gov.vn

38

Phan Văn Thao

thaopv@cukuin.daklak.gov.vn

39

Nguyễn Cảnh Hải

hainc@cukuin.daklak.gov.vn

40

Nguyễn Tất Hải

hainguyentat@cukuin.daklak.gov.vn

41

Đặng Thị Huyền Trang

trangdth@cukuin.daklak.gov.vn

42

Nguyễn Thị Bích Loan

loanntb@cukuin.daklak.gov.vn

43

Đặng Bá Hải

haidb@cukuin.daklak.gov.vn

44

Trần Thị Thu Huyền

huyenttt@cukuin.daklak.gov.vn

45

Phạm Thị Hồng Hạnh

hanhpth@cukuin.daklak.gov.vn

46

Hoàng Mạnh Hùng

Phòng Nội Vụ

hungnm@cukuin.daklak.gov.vn

47

Nguyễn Tuấn Anh

anhnt@cukuin.daklak.gov.vn

48

Trần Thị Ngọc Uyên

uyenntn@cukuin.daklak.gov.vn

49

Đoàn Thị Tuyết

tuyetdt@cukuin.daklak.gov.vn

50

Nguyễn Thị Ngọc Vinh

vinhntn@cukuin.daklak.gov.vn

51

Lê Công Lợi

loilc@cukuin.daklak.gov.vn

52

Nguyễn Xuân Thành

thanhnx@cukuin.daklak.gov.vn

53

Ra Lan Ngô

ngorl@cukuin.daklak.gov.vn

54

Đậu Văn Cường

cuongdv@cukuin.daklak.gov.vn

55

Cao Thị Ngọc Trâm

tramctn@cukuin.daklak.gov.vn

56

Nguyễn Thị Huệ

Phòng TCKH

huent@cukuin.daklak.gov.vn

57

Lê Ngọc Mạnh

manhln@cukuin.daklak.gov.vn

58

Trân Văn Thục

thuctv@cukuin.daklak.gov.vn

59

Nguyễn Văn Phúc

phucnv@cukuin.daklak.gov.vn

60

Quách Văn Tùng

tungqv@cukuin.daklak.gov.vn

61

Trần Thị NGọc Anh

anhttn@cukuin.daklak.gov.vn

62

Cao Thị Thanh Tuyền

tuyenctt@cukuin.daklak.gov.vn

63

Nguyễn Thị Xanh

xanhnt@cukuin.daklak.gov.vn

64

Y Nguyên Ê Ban

ynguyeneban@cukuin.daklak.gov.vn

65

Trịnh Hoàng Sơn

sonth@cukuin.daklak.gov.vn

66

Nguyễn Văn Minh

minhnv@cukuin.daklak.gov.vn

67

Phạm Văn Phúc

phucpv@cukuin.daklak.gov.vn

68

Lê Phú hanh

PhòngTN&MT

hanhlp@cukuin.daklak.gov.vn

69

Văn Tiến Sĩ

syvt@cukuin.daklak.gov.vn

70

Phạm Nữ Hoàng Oanh

oanhpnh@cukuin.daklak.gov.vn

71

Võ Thị Thanh Thảo

thaovtt@cukuin.daklak.gov.vn

72

Văn Thanh Huy

huyvanthanh@cukuin.daklak.gov.vn

73

Lê Hoài Anh

anhlh@cukuin.daklak.gov.vn

74

Phạm Thị Bích Hạnh

hanhptb@cukuin.daklak.gov.vn

75

Võ Thành Hiệp

Phòng dân tộc

hiepvt@cukuin.daklak.gov.vn

76

Y Sin Bk rông

ysinbkrong@cukuin.daklak.gov.vn

77

Phùng Minh Chương

chuongpm@cukuin.daklak.gov.vn

78

Nguyễn Thế Dinh

dinhnt@cukuin.daklak.gov.vn

79

H ' Lê My Xa Ê ban

Hlemyxaebal@cukuin.daklak.gov.vn

80

Nguyễn Bá Thương

Phòng Y Tế

thuongnb@cukuin.daklak.gov.vn

81

Lê Thị Lý

lylt@cukuin.daklak.gov.vn

82

Phạm Thị Ánh Tuyết

tuyetpta@cukuin.daklak.gov.vn

83

Hà Nữ Thanh Nhạn

nhanhnt@cuikuin.daklak.gov.vn

84

Hồ Đức Đồng

Phòng VH&TT

donghd@cukuin.daklak.gov.vn

85

Nguyễn Đức Hanh

hanhnd@cukuin.daklak.gov.vn

86

Nguyễn Thanh Hải

haint@cukuin.daklak.gov.vn

87

Nguyễn Thị Lệ Kiều

kieuntl@cukuin.daklak.gov.vn

88

Trầ Thị Mi Ni

nittn@cukuin.daklak.gov.vn

89

Võ Ngọc Phương

Phòng Tư pháp

phuongvn@cukuin.daklak.gov.vn

90

Y Daniel Rơmah Êban

ydanielromaheban@cukuin.daklak.gov.vn

91

Trần Vũ Tài

taitv@cukuin.daklak.gov.vn

92

Phạm Thị Ngọc Yến

yenptn@cukuin.daklak.gov.vn

93

Đặng Văn Phong

Phongdv@cukuin.daklak.gov.vn

94

Nguyễn Đình Minh

BQLcác dự án

minhnd@cukuin.daklak.gov.vn

95

Trần Văn Hà

hatv@cukuin.daklak.gov.vn

96

Ngô Xuân Hợi

hoinx@cukuin.daklak.gov.vn

97

Đặng Văn Hoan

hoandv@cukuin.daklak.gov.vn

98

Võ Văn Tân

tanvv@cukuin.daklak.gov.vn

99

Trần Quốc Tứ

tutq@cukuin.daklak.gov.vn

100

Nguyễn Như Chương

chuongnn@cukuin.daklak.gov.vn

101

Tăng Thượng Tám

tamtt@cukuin.daklak.gov.vn

102

Nguyễn Trường Chinh

chinhnt@cukuin.daklak.gov.vn

103

Nguyễn Năng Hiền

hiennn@cukuin.daklak.gov.vn

104

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

hienntn@cukuin.daklak.gov.vn

105

Hoàng Thị Phương Yến

yenhtp@cukuin.daklak.gov.vn

106

Hồ Hữu Phú

phuhh@cukuin.daklak.gov.vn

107

Nguyễn Anh Quốc

quocna@cukuin.daklak.gov.vn

108

Trương Hữu Thắng

NHCSXH huyện Cư Kuin

thangth@cukuin.daklak.gov.vn

109

Phạm Thị Minh Khuê

khueptm@cukuin.daklak.gov.vn

110

Hoàng Thị Thanh Tâm

tamhtt@cukuin.daklak.gov.vn

111

Nguyễn Thạc Đức

ducnt@cukuin.daklak.gov.vn

112

Huỳnh Minh Chỉnh

chinhhm@cukuin.daklak.gov.vn

113

Nguyễn Lan Hương

huongnl@cukuin.daklak.gov.vn

114

Y Jo Nép Bya

yjonepbya@cukuin.daklak.gov.vn

115

Hoàng Thị Thúy

thuyht@cukuin.daklak.gov.vn

116

Lê Thị Mai

mailt@cukuin.daklak.gov.vn

117

Đỗ Văn Linh

linhdv@cukuin.daklak.gov.vn

118

Nguyễn Trung Kiên

kiennt@cukuin.daklak.gov.vn

119

Phạm Đăng Nhường

VKSND

nhuongpd@cukuin.daklak.gov.vn

120

Đặng Quang Hào

haodq@cukuin.daklak.gov.vn

121

Châu Phước Hậu

haucp@cukuin.daklak.gov.vn

122

Nguyễn Thị Minh

minhnguyenthi@cukuin.daklak.gov.vn

123

Nguyễn Thị Mai Liên

lienntm@cukuin.daklak.gov.vn

124

Ngô Xuân Minh

minhnx@cukuin.daklak.gov.vn

125

Nguyễn Thị Hà Hoa

hoanth@cukuin.daklak.gov.vn

126

Nguyễn Quốc Khánh

khanhnq@cukuin.daklak.gov.vn

127

Hà Thanh Hằng

hanght@cukuin.daklak.gov.vn

128

Hoàng Văn Cầu

cauhv@cukuin.daklak.gov.vn

129

Vũ Gia Phú

phuvg@cukuin.daklak.gov.vn

130

Lê Phước Toàn

Thanh Tra huyện

toanlp@cukuin.daklak.gov.vn

131

Phan Sỹ Bách Kế

kepsb@cukuin.daklak.gov.vn

132

Đặng Thị Thanh Hà

hadtt@cukuin.daklak.gov.vn

133

Phạm Thị Thu Thủy

thuyptt@cukuin.daklak.gov.vn

134

Nguyễn Hữu Hiệp

Chi cục thuế

hiepnh@cukuin.daklak.gov.vn

135

Nguyễn Văn Khôi

Phòng NN & PTNT

khoinv@cukuin.daklak.gov.vn

136

Phùng Lê Hưng

hungpl@cukuin.daklak.gov.vn

137

Lê Văn Đông

donglv@cukuin.daklak.gov.vn

138

Đặng Thanh Diệu

dieudt@cukuin.daklak.gov.vn

139

Nguyễn Thị Đông

dongnt@cukuin.daklak.gov.vn

140

Lê Sỹ Ngọc Hiền

Trung Tâm VHTT&DL

hienlsn@cukuin.daklak.gov.vn

141

Phạm Thị Khánh

khanhpt@cukuin.daklak.gov.vn

142

Nguyễn Thị Thanh Thủy

thuyntt@cukuin.daklak.gov.vn

143

Nguyễn Văn Quyết

quyetnv@cukuin.daklak.gov.vn

144

Nguyễn Văn Chinh

chinhnv@cukuin.daklak.gov.vn

145

Nguyễn Mạnh Huấn

Đài Truyền thanh

huannm@cukuin.daklak.gov.vn

146

H Rinex Bya

hrinexbya@cukuin.daklak.gov.vn

147

Võ Thị Liên

lienvothi@cukuin.daklak.gov.vn

148

Nguyễn Thị Hồng Nhung

nhungnth@cukuin.daklak.gov.vn

149

Phạm Trung Công

congpt@cukuin.daklak.gov.vn

150

Nguyễn Bá Vương

vuognnb@cukuin.daklak.gov.vn

151

Trần Xuân Yên

yentx@cukuin.daklak.gov.vn

152

Phan Đức Na

Xã Ea Bhôk

napd@cukuin.daklak.gov.vn

153

Lê Anh Tuấn

Xã Eaktur

tuanla@cukuin.daklak.gov.vn

154

Nguyễn Văn Kiên

kiennv@cukuin.daklak.gov.vn

155

Phạm Văn Khoa

khoapv@cukuin.daklak.gov.vn

156

Phan Quốc Sử

supq@cukuin.daklak.gov.vn

157

Nguyễn Văn Dũng

dungnv@cukuin.daklak.gov.vn

158

Y Đơk Byă

ydokbya@cukuin.daklak.gov.vn

159

Lương Viết Gia

gialv@cukuin.daklak.gov.vn

160

Đặng Trọng Tuấn

tuandt@cukuin.daklak.gov.vn

161

Nguyễn Thị Đông

dongnguyenthi@cukuin.daklak.gov.vn

162

Lê Năng Mười

muoiln@cukuin.daklak.gov.vn

163

Lê Khắc Tú

tulk@cukuin.daklak.gov.vn

164

Phan Viết Long

longpv@cukuin.daklak.gov.vn

165

Bùi Út

utbui@cukuin.daklak.gov.vn

166

Nguyễn Ngô Xuân Sơn

sonnnx@cukuin.daklak.gov.vn

167

Nguyễn Tấn An

annt@cukuin.daklak.gov.vn

168

Nguyễn Văn Quang

quangnv@cukuin.daklak.gov.vn

169

Nguyễn Thị Minh Hảo

haontm@cukuin.daklak.gov.vn

170

Nguyễn Thị Hương

huongnt@cukuin.daklak.gov.vn

171

Trần Thị Hưng

hungtt@cukuin.daklak.gov.vn

172

Lê Thị Tiềm

tiemlt@cukuin.daklak.gov.vn

173

Trương Văn Hùng

hungtv@cukuin.daklak.gov.vn

174

Lê Thị Minh Thu

thultm@cukuin.daklak.gov.vn

175

Nguyễn Như Thắng

thangnn@cukuin.daklak.gov.vn

176

Bùi Văn Sơn

sonbv@cukuin.daklak.gov.vn

177

Lý Văn Điểu

dieulv@cukuin.daklak.gov.vn

178

Đào Đình Phượng

Xã Ea Tiêu

phuongdd@cukuin.daklak.gov.vn

179

Bùi Thế Đông

dongbt@cukuin.daklak.gov.vn

180

Hồ Văn Hạnh

hanhhv@cukuin.daklak.gov.vn

181

Nguyễn Công Trung

trungnc@cukuin.daklak.gov.vn

182

H- Grat Hwing

hgrathwing@cukuin.daklak.gov.vn

183

Hoàng Bá Nhàn

nhanhb@cukuin.daklak.gov.vn

184

Nguyễn Công Sơn

sonnc@cukuin.daklak.gov.vn

185

Nguyễn Thị Thống

thongnt@cukuin.daklak.gov.vn

186

Y Min Ê Nuôl

yminenuol@cukuin.daklak.gov.vn

187

Y Bom Byă

ybombya@cukuin.daklak.gov.vn

188

Nguyễn Hữu Điều

dieunh@cukuin.daklak.gov.vn

189

Hoàng Thị Thúy

thuyhoangthi@cukuin.daklak.gov.vn

190

Y Kuê Ê Ban

ykueeban@cukuin.daklak.gov.vn

191

Nguyễn Thành Nam

namnt@cukuin.daklak.gov.vn

192

Nguyễn Nam Thông

thongnn@cukuin.daklak.gov.vn

193

Nguyễn Thị Thanh Minh

minhntt@cukuin.daklak.gov.vn

194

Nguyễn Thị Hà

hant@cukuin.daklak.gov.vn

195

Phạm Văn Hồng

hongpv@cukuin.daklak.gov.vn

196

Hồ Văn Vỹ

vyhv@cukuin.daklak.gov.vn

197

Dương Thị Thanh Thủy

thuydtt@cukuin.daklak.gov.vn

198

Đặng Xuân Thoàn

thoandx@cukuin.daklak.gov.vn

199

Nguyễn Thị Hoài Thu

thunth@cukuin.daklak.gov.vn

200

Y Drăm Knul

ydramknul@cukuin.daklak.gov.vn

201

Võ Huy Liệu

lieuvh@cukuin.daklak.gov.vn

202

Nguyễn Văn Thấn

thannv@cukuin.daklak.gov.vn

203

Đào Mạnh Đức

ducdm@cukuin.daklak.gov.vn

204

Nguyễn Bá Lục

lucnb@cukuin.daklak.gov.vn

205

Nguyễn Sỹ Đàn

danns@cukuin.daklak.gov.vn

206

Y Khôn Knul

ykhonknul@cukuin.daklak.gov.vn

207

Nguyễn Thị Liễu

lieunt@cukuin.daklak.gov.vn

208

Nguyễn Quý Lục

lucnq@cukuin.daklak.gov.vn

209

Lê Thị Tám

tamlt@cukuin.daklak.gov.vn

210

H’Ben Knul

hbenknul@cukuin.daklak.gov.vn

211

Y Thương Kbuôr

Ythuongkbuor@cukuin.daklak.gov.vn

212

H’Kin Ênuôl

hkinenuol@cukuin.daklak.gov.vn

213

H’Lôn Êban

hloneban@cukuin.daklak.gov.vn

214

Nguyễn Đắc Tiến

tiennd@cukuin.daklak.gov.vn

215

Nguyễn Mạnh Hà

hanm@cukuin.daklak.gov.vn

216

H’Miên Knul

hmienknul@cukuin.daklak.gov.vn

217

Hồ Viết Hùng

hunghv@cukuin.daklak.gov.vn

218

Bùi Nư Ly Sa

sabnl@cukuin.daklak.gov.vn

219

Đăng Trí Khoa

khoadt@cukuin.daklak.gov.vn

220

Nguyễn Thị Tuyết

tuyetnt@cukuin.daklak.gov.vn

221

Đăng Văn Hồng

hongdv@cukuin.daklak.gov.vn

222

H’Mê Ji Knul

hmejiknul@cukuin.daklak.gov.vn

223

Nguyễn Đông Giang

giangnd@cukuin.daklak.gov.vn

224

Nguyễn Văn Đường

duongnv@cukuin.daklak.gov.vn

225

Nguyễn Thái Hoàn

hoannt@cukuin.daklak.gov.vn

226

Nguyễn Khánh

khanhnguyen@cukuin.daklak.gov.vn

227

H’Rưng Êban

hrungebal@cukuin.daklak.gov.vn

228

Vũ Thị Liên

lienvt@cukuin.daklak.gov.vn

229

Nguyễn Xuân Trường

truongnx@cukuin.daklak.gov.vn

230

Nguyễn Mạnh Hùng

Xã Ea Ning

hungnm@cukuin.daklak.gov.vn

231

Nguyễn Doãn Tạo

taond@cukuin.daklak.gov.vn

232

Nguyễn Xuân Phương

phuongnx@cukuin.daklak.gov.vn

233

Lê Công Trình

trinhlc@cukuin.daklak.gov.vn

234

Đoàn Thị Quyền

quyendoanthi@cukuin.daklak.gov.vn

235

Phạm Bá Thủy

thuypb@cukuin.daklak.gov.vn

236

Trần Tấn Công

congtt@cukuin.daklak.gov.vn

237

Lê Đình Nam Anh

anhldn@cukuin.daklak.gov.vn

238

Đinh Thị Hương

huongdt@cukuin.daklak.gov.vn

239

Trần Văn Dũng

dungtranvan@cukuin.daklak.gov.vn

240

Bùi Cao Cường

cuongbc@cukuin.daklak.gov.vn

241

Lê Thị Tiến

tienlt@cukuin.daklak.gov.vn

242

Cao Như Giáp

giapcn@cukuin.daklak.gov.vn

243

Nguyễn Đức Chí

chind@cukuin.daklak.gov.vn

244

Y Zu Ki Êban

yzukieban@cukuin.daklak.gov.vn

245

Trần Thị Thùy

thuytt@cukuin.daklak.gov.vn

246

Trần Thế Huy

huytt@cukuin.daklak.gov.vn

247

Nguyễn Bá Thực

thucnb@cukuin.daklak.gov.vn

248

Phạm Quang Hòa

hoapq@cukuin.daklak.gov.vn

249

Võ Thành Lâm

lamvt@cukuin.daklak.gov.vn

250

Nguyễn Văn Khánh

khanhnv@cukuin.daklak.gov.vn

251

Nguyễn Văn Tuấn

tuannv@cukuin.daklak.gov.vn

252

Vũ Duy Tấn

Xã Hòa Hiệp

tanvd@cukuin.daklak.gov.vn

253

Lê Văn Hiên

hienlv@cukuin.daklak.gov.vn

254

Bạch Đình Ca

cabd@cukuin.daklak.gov.vn

255

Nguyễn Hồng Khanh

khanhnh@cukuin.daklak.gov.vn

256

Đinh Công Thiện

thiendc@cukuin.daklak.gov.vn

257

Đỗ Kim Sơn

sondk@cukuin.daklak.gov.vn

258

Nguyễn Thế Tuấn

tuannt@cukuin.daklak.gov.vn

259

Lê Thị Tiến

tienlethi@cukuin.daklak.gov.vn

260

Nguyễn Xuân Quang

quangnx@cukuin.daklak.gov.vn

261

Phạm Hữu Lương

luongph@cukuin.daklak.gov.vn

262

Vũ Duy Thắng

thangvd@cukuin.daklak.gov.vn

263

Nguyễn Thị Nga

nganguyenthi@cukuin.daklak.gov.vn

264

Đàm Văn Nhượng

nhuongdv@cukuin.daklak.gov.vn

265

Nguyễn Văn Nhân

nhannv@cukuin.daklak.gov.vn

266

Trịnh Văn Vàng

vangtv@cukuin.daklak.gov.vn

267

Nguyễn Thị Thúy Hường

huongntt@cukuin.daklak.gov.vn

268

Nguyễn Văn Hiến

hiennv@cukuin.daklak.gov.vn

269

Đỗ Hồng Phương

phuongdh@cukuin.daklak.gov.vn

270

Nguyễn Thị Tâm

tamnt@cukuin.daklak.gov.vn

271

Y Ner Bkrông

ynerbkrong@cukuin.daklak.gov.vn

272

Trịnh Văn Minh

minhtv@cukuin.daklak.gov.vn

273

Phạm Văn Do

Xã Cư Ê Wi

dopv@cukuin.daklak.gov.vn

274

Bùi Văn Lợi

loibv@cukuin.daklak.gov.vn

275

Cao Đình Tùng

tungcd@cukuin.daklak.gov.vn

276

Vũ Văn Toán

toanvv@cukuin.daklak.gov.vn

277

Đàm Văn Hồng

hongdamvan@cukuin.daklak.gov.vn

278

Phan Quốc Hùng

hungpq@cukuin.daklak.gov.vn

279

Nguyễn Quốc Viện

viennq@cukuin.daklak.gov.vn

280

Trần Đức Xuyên

xuyentd@cukuin.daklak.gov.vn

281

Mai Văn Tý

tymv@cukuin.daklak.gov.vn

282

Lý Thị Thơm

thomlt@cukuin.daklak.gov.vn

283

La Duy Thông

thongld@cukuin.daklak.gov.vn

284

Lê Quốc Việt

vietlq@cukuin.daklak.gov.vn

285

Nguyễn Thị Mơ

mont@cukuin.daklak.gov.vn

286

Võ Thị Mừng

mungvt@cukuin.daklak.gov.vn

287

Hoàng Xuân Hiếu

Hieuhx@cukuin.daklak.gov.vn

288

Nguyễn Thị Tươi

tuoint@cukuin.daklak.gov.vn

289

Nguyễn Thùy Phụng

phungnt@cukuin.daklak.gov.vn

290

Nguyễn Công Nhật

nhatnc@cukuin.daklak.gov.vn

291

Nguyễn Thị Hằng

hangnt@cukuin.daklak.gov.vn

292

Trần Thị Trà Giang

giangntt@cukuin.daklak.gov.vn

293

Trần Văn Nìm

nimtv@cukuin.daklak.gov.vn

294

Trần Quang Trưởng

truongtq@cukuin.daklak.gov.vn

295

Mai Thị Hương

huongmt@cukuin.daklak.gov.vn

296

Trần Đại Nghĩa

nghiatd@cukuin.daklak.gov.vn

297

Lê Văn Thành

thanhlv@cukuin.daklak.gov.vn

298

Nguyễn Thị Lan

lannt@cukuin.daklak.gov.vn

299

Nông Văn Ngầu

ngaunv@cukuin.daklak.gov.vn

300

Hoàng Văn Tân

tanhv@cukuin.daklak.gov.vn

301

Nông Thị Thiêm

thiemnt@cukuin.daklak.gov.vn

302

Lê Trương Cương

cuonglt@cukuin.daklak.gov.vn

303

Lê Trương Thận

thanlt@cukuin.daklak.gov.vn

304

Lộc Văn Dầu

daulv@cukuin.daklak.gov.vn

305

Hoàng Văn Bộ

bohv@cukuin.daklak.gov.vn

306

Nguyễn Anh Hoa

hoana@cukuin.daklak.gov.vn

307

Nông Văn Chiến

chiennv@cukuin.daklak.gov.vn

308

Trần Đình Long

longtd@cukuin.daklak.gov.vn

309

Nguyễn Văn Chung

chungnv@cukuin.daklak.gov.vn

310

Vi Thị Phượng

phuongvt@cukuin.daklak.gov.vn

311

Hoàng Văn Hùng

hunghoangvan@cukuin.daklak.gov.vn

312

Nguyễn Thị Nam

namnguyenthi@cukuin.daklak.gov.vn

313

Nguyễn Quang Vinh

vinhnq@cukuin.daklak.gov.vn

314

Lữ Văn Ngôn

ngonlv@cukuin.daklak.gov.vn

315

Phạm Văn Dũng

dungpv@cukuin.daklak.gov.vn

316

Trần Thị Tuyết

tuyett@cukuin.daklak.gov.vn

317

Hoàng Thị Bền

benht@cukuin.daklak.gov.vn

318

Trần Việt Dũng

dungtv@cukuin.daklak.gov.vn

319

Nguyễn Trọng Ngân

ngannt@cukuin.daklak.gov.vn

320

Hà Mạnh Khánh

Xã Dray Bhăng

khanhhm@cukuin.daklak.gov.vn

321

Phan Thị Phượng

phuongpt@cukuin.daklak.gov.vn

322

Phan Văn Nam

nampv@cukuin.daklak.gov.vn

323

Nguyễn Thị Phấn

phannt@cukuin.daklak.gov.vn

324

Lương Văn Bắc

baclv@cukuin.daklak.gov.vn

325

Nguyễn Thị Thùy Linh

linhntt@cukuin.daklak.gov.vn

326

Nguyễn Đình Hoàn

hoannd@cukuin.daklak.gov.vn

327

Mai Văn Tào

taomv@cukuin.daklak.gov.vn

328

Nguyễn Thị Hoa

hoant@cukuin.daklak.gov.vn

329

Nguyễn Trường Kỳ

kynt@cukuin.daklak.gov.vn

330

Y KLốt Byă

yklotbya@cukuin.daklak.gov.vn

331

Nguyễn Văn Khánh

khanhnv@cukuin.daklak.gov.vn

332

Phạm Thị Thu Thảo

thaontt@cukuin.daklak.gov.vn

333

Hoàng Thị Thanh Trang

tranghtt@cukuin.daklak.gov.vn

334

Nguyễn Thị Thành

thanhnt@cukuin.daklak.gov.vn

335

Nguyễn Hồng Sơn

Xã Ea Hu

sonnh@cukuin.daklak.gov.vn

2. Mail đại diện:

STT

Tổ chức, phòng ban

Địa chỉ mail (tên miền cukuin.daklak.gov.vn)

1

Các tài khoản mail có tồn tại trong hệ thống

alluser@cukuin.daklak.gov.vn

2

Lãnh đạo huyện

ldh@cukuin.daklak.gov.vn

3

Ban quản lý các dự án

bqulda@cukuin.daklak.gov.vn

4

Ngân hàng chính sách xã hội

nhcsxh@cukuin.daklak.gov.vn

5

Phòng dân tộc

pdt@cukuin.daklak.gov.vn

6

Phòng giáo dục và đào tạo

pgddt@cukuin.daklak.gov.vn

7

Phòng kinh tế hạ tầng

pktht@cukuin.daklak.gov.vn

8

Phòng lao động thương binh xã hội

pldtbxh@cukuin.daklak.gov.vn

9

Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn

pnnptnt@cukuin.daklak.gov.vn

10

Phòng nội vụ

pnv@cukuin.daklak.gov.vn

11

Phòng tài chính kế hoạch

ptckh@cukuin.daklak.gov.vn

12

Phòng tài nguyên môi trường

ptnmt@cukuin.daklak.gov.vn

13

Phòng tư pháp

ptp@cukuin.daklak.gov.vn

14

Phòng văn hóa thông tin

pvhtt@cukuin.daklak.gov.vn

15

Phòng y tế

pyt@cukuin.daklak.gov.vn

16

Thanh tra huyện

tth@cukuin.daklak.gov.vn

17

Viện kiểm sát

vks@cukuin.daklak.gov.vn

18

Văn phòng UBND

vpubnd@cukuin.daklak.gov.vn

19

Trung Tâm Văn hóa Thể thao & DL

ttvh@cukuin.daklak.gov.vn

20

Xã Hòa Hiệp

hoahiep@cukuin.daklak.gov.vn

21

Xã Dray Bhăng

draybhang@cukuin.daklak.gov.vn

22

Xã Ea Tiêu

eatieu@cukuin.daklak.gov.vn

23

Xã Ea Ning

eaning@cukuin.daklak.gov.vn

24

Xã Ea Ktur

eaktur@cukuin.daklak.gov.vn

25

Xã Cư Êwi

cuewi@cukuin.daklak.gov.vn

26

Xã Ea Hu

eahu@cukuin.daklak.gov.vn

27

Xã Ea Bhok

eabhok@cukuin.daklak.gov.vn

28

BBT Cổng Thông tin điện tử

bbtcukuin@cukuin.daklak.gov.vn

29

Chi cục thuế

cct@cukuin.daklak.gov.vn

30

Đài truyền thanh huyện

dpt@cukuin.daklak.gov.vn

 Ghi chú

1. Mật khẩu mới khởi tạo trùng với tên đăng nhập:
VD: Tài khoản: kieuntl@cukuin.daklak.gov.vn sẽ có tên đăng nhập và mật khẩu là kieuntl .
2. Đề nghị đổi mật khẩu mới để đảm bảo tính bảo mật của hộp thư cá nhân mới được lập.
Khi sử dụng hết hạn mức tài khoản thư cá nhân được cấp (thông báo hạn mức tại đầu góc phải màn hình truy cập), không xóa bớt thư trong tài khoản cá nhân.
Địa chỉ đăng nhập vào tài khoản mail công vụ : http://mail.cukuin.daklak.gov.vn
3. Cách thức sử dụng tiện ích sổ địa chỉ khi gửi thư:
Khi gửi thư cần tra danh sách trong phòng ban(ở sổ địa chỉ và chức năng tìm kiếm) để gửi thư tới đúng địa chỉ, tránh gửi lộn mail cho các tài khoản khác gần giống tên muốn gửi.(có một số CB,CC,VC trùng tên)
Khi muốn gửi mail đến tất cả các tài khoản có trong hệ thống ta sử dụng chức năng search tìm kiếm tài khoản alias :
VD: Khi muốn gửi mail đến tất cả thành viên trong hệ thống, ta thực hiện việc gửi mail thông qua tài khoản alias có tên: alluser. hi đó tất cả các tài khoản mail có trong hệ thống sẽ nhận được mail đã gửi.
Khi muốn gửi mail đến các thành viên trong phòng ban, ta thực hiện chức năng tìm kiếm trên sổ địa chỉ gõ theo tên mail đại diện (alias) phòng ban , gửi thư theo địa chỉ alias này, thì tất cả các thành viên thuộc tài khoản mail đại diện sẽ nhận được mail đã gửi.
Danh sách tất cả các tài khoản mail thuộc phòng ban sẽ xuất hiện bên màn hình phải của hệ thống khi ta tìm kiếm theo tên đại diện(alias).
Sử dụng các chức năng tìm kiếm mail cá nhân, mail đại diện trong số địa chỉ để thuận tiện trong việc gửi mail tới một cá nhân, tới các thành viên trong mail đại diện phòng ban, tới toàn hệ thống.
Tập tin hướng dẫn sử dụng mail sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan đơn vị theo dõi để được hướng dẫn.
4. Mọi thắc mắc về việc đăng nhập, phục hồi tài khoản, cấp mới tài khoản, cấp mới mail đại diện, gia tăng hạn mức hoặc khi thấy thông tin tài khoản mail bị sai lệch ( VD: thấy tên thành viên sử dụng mail bị sai địa chỉ phòng, ban đại diện (trong sổ địa chỉ), hoặc đã gửi danh sách lập mail nhưng chưa có tài khoản, tài khoản mail không đăng nhập được), đề nghị gửi thắc mắc, thông tin cần chỉnh sửa về địa chỉ mail nittm@cukuin.daklak.gov.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại 0938 619 419 (có thể gửi bằng địa chỉ mail thường của cá nhân tới địa chỉ mail công vụ này trong trường hợp mail công vụ chưa được cấp, hoặc bị lỗi ) để được cấp mới hoặc cập nhật lại tài khoản.

Tải file đính kèm

 

Thông báo Về việc tạm ngưng cung cấp điện (15/12/2014)
Thông báo về việc gia hạn thời gian đấu giá quyền sử dụng đất (03/12/2014)
Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh dự tuyển và kết quả xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 thuộc UBND huyện Cư Kuin (26/11/2014)
Về việc đấu giá quyền sử sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất (02/10/2014)
Phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng từ năm 2015 (02/10/2014)
THÔNG BÁO (09/06/2014)
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH (14/05/2014)
THÔNG BÁO (02/04/2014)
THÔNG BÁO (14/03/2014)
THÔNG BÁO (10/03/2014)
THÔNG BÁO (11/02/2014)
LỊCH TRỰC TẾT GIÁP NGỌ 2014 CỦA CÁC ĐƠN VỊ (27/01/2014)
THÔNG BÁO (23/09/2013)
Thông báo (06/09/2013)
Thông báo về việc đổi mật khẩu tài khoản mail công vụ huyện Cư Kuin (12/07/2013)
Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất (21/06/2013)
Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại Buôn Kram, xã Ea Tiêu huyện Cư Kuin (13/06/2013)
Thông báo về việc bán đất đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung tâm hành chính huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk (13/06/2013)
DANH SÁCH MAIL CÔNG VỤ BỔ SUNG (8/5/2013) (16/05/2013)
Thông báo về việc tạm ngừng cung cấp điện (06/05/2013)
Lịch trực UBND huyện từ ngày 27/4/2013 đến 01/5/2013 (28/04/2013)
Thông báo (25/03/2013)
THÔNG BÁO (28/02/2013)
Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011-2016 (08/02/2013)
Quyết định Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh năm 2013 (22/01/2013)
QUYẾT ĐỊNH (09/01/2013)
Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 42- năm 2013 với chủ đề “Em hãy viết một bức thư để nói tại sao nước là quý” (07/12/2012)
Thông báo (25/03/2015)
Ngành giáo dục và đào tạo huyện cư kuin đạt giải ba toàn đoàn trong kỳ thi học sinh giỏi TDTT cấp tỉnh - năm học 2014-2015 (23/03/2015)
Phòng giáo dục và đào tạo huyện cư kuin đạt giải ba hội thi tự làm đồ dùng dạy học cấp tiểu học - năm học 2014 – 2015 (23/03/2015)
Phòng giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi "văn hay-chữ đẹp" cấp THCS năm học 2014-2015 (11/03/2015)
THÔNG BÁO (10/02/2015)
Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2014 (05/02/2015)
Quyết định (04/02/2015)
Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng mô hình điểm “khu dân cư an toàn, bình yên, không tội phạm và tệ nạn xã hội” tại thôn 17 (30/01/2015)
Câu lạc bộ bóng đá Fusal huyện Cư Kuin tham gia giao lưu bóng đá “Tứ hùng” (11/01/2015)
Kết quả kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân huyện Cư Kuin (01/01/2015)
Công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở ngoài công lập trường mầm non tư thục hoài ân (01/01/2015)
Hội thi học sinh giỏi môn giáo dục công dân phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh - năm học 2014-2015 (26/12/2014)
Huyện Cư Kuin tổ chức thành công đại hội luật gia huyện khóa I (nhiệm kỳ 2014 - 2019). (24/12/2014)
Tháng 3 năm 2015, thí sinh đăng ký môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia (23/12/2014)
Hội thi kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh dành cho cán bộ, giáo viên cấp THCS năm học 2014 -2015 (23/12/2014)
Huyện Cư Kuin - tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (21/12/2014)
Hội thi học sinh giỏi môn giáo dục công dân và phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 (04/12/2014)
Công đoàn giáo dục huyện Cư Kuin tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước giao đoạn 2011-2013 và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2018 (01/12/2014)
Đưa giáo dục an toàn giao thông thành tiêu chí đánh giá thi đua (01/12/2014)
Cúp vàng vô địch bóng chuyền nam khối các phòng giáo dục và đào tạo ở lại với Cư Kuin 5 năm liền (26/11/2014)
Đảng bộ huyện cư kuin: Tổng kết 10 năm về công tác Tôn giáo (20/11/2014)
Giao lưu bóng đá giữa cán bộ, công chức huyện Cư Kuin và hai văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (15/11/2014)
Một số vấn đề cơ bản của luật tiếp công dân (07/11/2014)
HỘI THI “GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG” NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CƯ KUIN LẦN THỨ II - NĂM 2014 (07/11/2014)
Ban an toàn giao thông huyện tổ chức hội nghị sơ kết 10 tháng và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của hai tháng cuối năm 2014 (07/11/2014)
Đổi mới đánh giá học sinh cấp tiểu học trong năm học 2014-2015 (04/11/2014)
Được bảo lưu kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia (04/11/2014)
Tình hình trật tự an toàn giao thông huyện Cư Kuin từ đầu năm đến nay và một số giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn (31/10/2014)
Nhà nước ta đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân (30/10/2014)
Một giải pháp sư phạm cho đổi mới giáo dục và đào tào (16/10/2014)
Đổi mới đánh giá học sinh cấp Tiểu học trong năm học 2014-2015 (16/10/2014)
Huyện Cư Kuin mở Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cơ sở (29/09/2014)
Giao lưu bóng đá giữa công chức, viên chức của huyện Cư Kuin và huyện Kroong Bông (18/09/2014)
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VĂN KIỆN HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI. (12/09/2014)
Phân bổ chỉ tiêu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục năm học 2014-2015 (11/09/2014)
Huyện Cư Kuin với công tác kết nghĩa “Hậu phương và biên giới” (11/09/2014)
Văn phòng HĐND và UBND huyện Cư Kuin thăm, tặng quà trung thu tại Buôn kết nghĩa KPung (06/09/2014)
Công bố danh sách thí sinh dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Cư Kuin năm 2014 - 2015 (06/09/2014)
Lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện Cư Kuin năm 2014 - 2015 (06/09/2014)
Về việc tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên tham gia xét tuyển viên chức (04/09/2014)
Kết quả của đoàn tuyển thủ trẻ TAEKWOONDO Huyện Cư Kuin tại giải vô địch tỉnh Đắk Lắk năm 2014 (03/09/2014)
Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập và mức thu lệ phí xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2014-2015 thuộc UBND huyện Cư Kuin (29/08/2014)
Hoạt động văn hoá, văn nghệ - thể dục thể thao là sân chơi lành mạnh cho công chức, viên chức và người lao động (22/08/2014)
Thông báo về việc đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục năm học 2014-2015 (20/08/2014)
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Cư Kuin năm học 2014-2015 (20/08/2014)
Công chức, viên chức cơ quan: Văn phòng HĐND & UBND và Trung tâm thể thao huyện Cư Kuin tổ chức thi đấu bóng đá chào mừng Đại hội dân tộc thiểu số huyện Cư Kuin lần thứ II (14/08/2014)
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc quản lý hành nghề y, dược tư nhân. (12/08/2014)
Đảng ủy cơ quan chính quyền: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2014 (04/08/2014)
Quyết định về việc phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin (01/08/2014)
Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất (01/08/2014)
Quyết định 27/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ, lâm sản phụ, nước thiên nhiên (31/07/2014)
Thường trực HĐND huyện tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 8 HĐND huyện. (31/07/2014)
Kỳ họp thứ 8 - Hội Đồng Nhân Dân huyện Cư Kuin (24/07/2014)
Văn phòng HĐND&UBND Và phòng NN&PTNT huyện với những hoạt động thiết thực trong công tác kết nghĩa Thôn, Buôn. (24/07/2014)
Huyện Cư Kuin tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông (21/07/2014)
Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Ea Ktur. (16/07/2014)
Hoạt động giám sát của HĐND huyện được tăng cường (16/07/2014)
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện hoàn thành thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 8 (16/07/2014)
Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Dray Bhăng (15/07/2014)
Linh hoạt và sáng tạo đối với giáo dục Trung học (14/07/2014)
Bồi dưỡng Chính trị hè 2014 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện Cư Kuin (14/07/2014)
Bộ giáo dục và đào tạo mới ban hành quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia (14/07/2014)
Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Cư Kuin tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 (04/07/2014)
Hội thi Gia đình hạnh phúc huyện Cư Kuin kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam lần III năm 2014. (25/06/2014)
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Bổ túc trung học phổ thông trên địa bàn huyện Cư Kuin thành công tốt đẹp (19/06/2014)
Năm học 2014-2015 có thể học sớm hơn so với những năm trước (13/06/2014)
Tăng cường tiếng việt đối với học sinh dân tộc thiểu số góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập (12/06/2014)
Cách học mới đối với học sinh Tiểu học (12/06/2014)
KẾT QUẢ CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN VÀ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP CẤP THCS (04/06/2014)
Trường Mầm non tư thục Hoài Ân điểm sáng của Ngành học mầm non huyện Cư Kuin trong tương lai (04/06/2014)
Tập huấn kiến thức pháp luật phòng chống tội phạm cho lãnh đạo ủy ban nhân dân các xã, thôn trưởng, buôn trưởng, trưởng công an xã và công an viên (03/06/2014)
Xây dựng mô hình giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non (03/06/2014)
Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin với những hoạt động thiết thực trong công tác kết nghĩa (02/06/2014)
Quản lý chặt hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ lên lớp (02/06/2014)
Hội thi văn nghệ với chủ đề (01/06/2014)
Nên hay không nên cho con học trước chương trình lớp 1 (01/06/2014)
Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số (28/05/2014)
Tổng kết Hội khỏe phù đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII - năm 2014 (12/05/2014)
Những thành công của đoàn vận động viên huyện Cư Kuin tham gia Hội khỏe phù đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII năm 0214, giai đoạn I (10/04/2014)
Thi đua khen thưởng (10/04/2014)
Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ VII HĐND huyện (07/04/2014)
Ban hành Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (07/04/2014)
Xuân về trong những ngôi nhà tình nghĩa (12/03/2014)
Xuân về trong những ngôi nhà tình nghĩa (12/03/2014)
100 học sinh nghèo vượt khó tỉnh đắk lắk được tặng xe đạp nhân dịp xuân Giáp Ngọ (11/02/2014)
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN CƯ KUIN LẦN THỨ III, NĂM 2014 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP (10/02/2014)
KỲ HỌP THỨ 7, HĐND HUYỆN CƯ KUIN KHOÁ II (02/01/2014)
Huyện Cư Kuin - Mở đợt cáo điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông bảo vệ tết Nguyên Đán Giáp Ngọ trên địa bàn huyện (31/12/2013)
HỘI THI VĂN NGHỆ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẦN THỨ 27 CỤM V - 2013 (11/12/2013)
Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ea Bhốk huyện Cư Kuin (09/12/2013)
Liên đoàn lao động huyện Cư Kuin đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền giáo dục (02/12/2013)
VỀ VẤN ĐỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM (02/12/2013)
Huyện Cư Kuin Đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đi vào chiều sâu (29/11/2013)
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (29/11/2013)
LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ TỔ CHỨC QUY MÔ CẤP QUỐC GIA (28/11/2013)
Huyện Cư Kuin quan tâm tới công tác tái canh cà phê. (28/11/2013)
HỘI THI VĂN NGHỆ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẦN THỨ 27 CỤM V - 2013 (28/11/2013)
Huyện Cư Kuin triển khai có hiệu quả Chỉ thị 21-CT-TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị (26/11/2013)
Sơ kết giai đoạn 1, thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ (26/11/2013)
Huyện Cư Kuin phấn đấu đến cuối năm 2013 có 100 số xã đạt (26/11/2013)
Bản đồ hành chính
tin ảnh
< >
Liên kết website
ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi oms huyện Cư Kuin chung tay xây dựng nông thôn mới Việt Nam online

Trang thông tin điện tử huyện Cư Kuin
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin
Cơ quan thường trực: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đình Nhuận  - Phó chủ tịch UBND huyện Cư Kuin - Email: bbtcukuin@cukuin.daklak.gov.vn
Ghi rõ nguồn tin "www.cukuin.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT này.