Thứ sáu , ngày 27 tháng 11 năm 2020
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 45

Hôm nay: 1,351

Hôm qua: 3,641

Trong tuần: 18,067

Tất cả: 2,122,913

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 216/TB-UBND UBND huyện

Kết luận của đồng chí Võ Tấn Huy - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với công trình: nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Ea Ning đi xã Ea Hu và...

23/09/2020
2 212/TB-UBND UBND huyện

Kết luận của đồng chí Lê Phú Hanh - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với BQL dự án lưới điện miền trung về xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB các dự án 110KV trên địa bàn huyện

07/10/2020
3 211/TB-UBND UBND huyện

Kết luận của đồng chí Lê Phú Hanh - PCT UBND huyện tại buổi họp xử lý Báo cáo số 44/BC-TTr ngày 15/9/2020 của Thanh tra huyện

07/10/2020
4 207/TB-UBND UBND huyện

Kết luận của đồng chí Lê Phú Hanh - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Chánh Thanh tra sở Xây dựng về xử lý tình hình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng...

25/09/2020
5 206/TB-UBND UBND huyện

Kết luận buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020 của UBND huyện

29/09/2020
6 201/TB-UBND UBND huyện

Kết luận của đồng chí Võ Tấn Huy - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị chuyền đề sơ kết công tác xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020

23/09/2020
7 193/TB-UBND UBND huyện

Kết luận của đồng chí Võ Tấn Huy - Chủ tịch UBND huyện tại buổi công bố Kết luận thanh tra số 1865/KL-TTr ngày 06/9/11 của Sở Nội vụ, Kết luận Thanh tra số 05/KL-TTr ngày 20/8/20 của Thanh tra tỉnh

15/09/2020
8 3446/KH-UBND UBND huyện

Kế hoạch triển khai hoạt động ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy

22/09/2020
9 3544/KH-UBND UBND huyện

Kế hoạch tổ chức Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả CCHC huyện năm 2020

05/10/2020
10 3567/KH-UBND UBND huyện

Kế hoạch kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020

07/10/2020
11 3595/KH-UBND UBND huyện

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin mùa vụ cho gia súc đợt 2 năm 2020

12/10/2020
12 3578/UBND-NN UBND huyện

Về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh dại ở động vật trên địa bàn huyện

08/10/2020
13 3580/UBND-LĐTBXH UBND huyện

V/v tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện

08/10/2020
14 3593/UBND-NN UBND huyện

V/v tăng cường công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2020

12/10/2020
15 3594/UBND-NN UBND huyện

V/v tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai

12/10/2020
16 3601/UBND-KTHT UBND huyện

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai nhằm đảm bảo an toàn hệ thống điện trên địa bàn

13/10/2020
17 3579/UBND-TNMT UBND huyện

Về việc tăng cường các hoạt động quản lý chất thải rắn trên địa bàn

08/10/2020
18 3289/KH-UBND UBND huyện

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

01/09/2020
19 2895/KH-UBND UBND huyện

V/v tổng kết Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020".

05/08/2020
20 122/TB-UBND UBND huyện

Kết luận của đồng chí Y Ngơn niê - Phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người ngày 17/7/2020

17/07/2020