Thứ tư , ngày 12 tháng 08 năm 2020
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 17

Hôm nay: 100

Hôm qua: 2,856

Trong tuần: 11,986

Tất cả: 1,897,863

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 04/NQ-HĐND HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

28/02/2020
2 03/NQ-HĐND HĐND

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

28/02/2020
3 01/NQ-HĐND HĐND

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

28/02/2020
4 Nghị quyết 14/NQ-HĐND HĐND

Xác nhận kết quả bầu ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

19/12/2019
5 Nghị quyết 13/NQ-HĐND HĐND

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

19/12/2019
6 Nghị quyết 12/NQ-HĐND HĐND

Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cư Kuin khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

19/12/2019
7 Nghị quyết 11/NQ-HĐND HĐND

Tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện Cư Kuin khóa III trong năm 2020

19/12/2019
8 Nghị quyết 10/NQ-HĐND HĐND

Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống vật tư, phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp và tình hình triển khai thực...

19/12/2019
9 Nghị quyết 09/NQ-HĐND HĐND

Về đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2020

26/12/2019
10 Nghị quyết 08/NQ-HĐND HĐND huyện

Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020

19/12/2019
11 Nghị quyết 07/NQ-HĐND HĐND

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

19/12/2019