344/BC-UBND

Cập nhật lúc: 10:08 14/10/2020

Số hiệu 344/BC-UBND
Trích yếu Kết quả thực hiện đề án phát triển làng nghề trên địa bàn huyện
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 25/09/2020
Ngày có hiệu lực 25/09/2020
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm