305/BC-UBND

Cập nhật lúc: 10:04 14/10/2020

Số hiệu 305/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện cư Kuin
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 10/08/2020
Ngày có hiệu lực 10/08/2020
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm