302/BC-UBND

Cập nhật lúc: 10:03 14/10/2020

Số hiệu 302/BC-UBND
Trích yếu Kết quả triển khai thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 201--2020 theo QĐ số 2058/QĐ-TTg
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 10/08/2020
Ngày có hiệu lực 10/08/2020
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm