301/BC-UBND

Cập nhật lúc: 10:02 14/10/2020

Số hiệu 301/BC-UBND
Trích yếu Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp cuối năm 2020; ước thực hiện cả năm 2020
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 05/08/2020
Ngày có hiệu lực 05/08/2020
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm