286/BC-UBND

Cập nhật lúc: 09:56 14/10/2020

Số hiệu 286/BC-UBND
Trích yếu Tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn năm 2020 kết quả thực hiện nguồn thu sử dụng đất năm 2020 và dự kiến khả năng thu trong năm 2020
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 14/07/2020
Ngày có hiệu lực 14/07/2020
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm