275/BC-UBND

Cập nhật lúc: 19:08 11/08/2020

Số hiệu 275/BC-UBND
Trích yếu Tổng kết 5 năm tình hình thực hiện NQ số 35/Q-CP ngày 16/5/16 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày có hiệu lực 09/07/2020
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm