268/BC-UBND

Cập nhật lúc: 19:07 11/08/2020

Số hiệu 268/BC-UBND
Trích yếu Tổng kết 10 năm thực hiện QĐ số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/10 của TTCP về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 03/07/2020
Ngày có hiệu lực 03/07/2020
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm