267/BC-UBND

Cập nhật lúc: 19:06 11/08/2020

Số hiệu 267/BC-UBND
Trích yếu Tình hình thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 30/06/2020
Ngày có hiệu lực 30/06/2020
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm