266/BC-UBND

Cập nhật lúc: 19:05 11/08/2020

Số hiệu 266/BC-UBND
Trích yếu Kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 và một số phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2020
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 30/06/2020
Ngày có hiệu lực 30/06/2020
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm