261/BC-UBND

Cập nhật lúc: 09:39 01/07/2020

Số hiệu 261/BC-UBND
Trích yếu Tình hình thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc chương trình MTQG giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2020
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành: 29/06/2020
Ngày có hiệu lực 29/06/2020
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm