Thứ hai , ngày 18 tháng 01 năm 2021
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 200

Hôm nay: 803

Hôm qua: 3,691

Tất cả: 2,315,948

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
21 268/BC-UBND UBND huyện

Tổng kết 10 năm thực hiện QĐ số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/10 của TTCP về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung

03/07/2020
22 267/BC-UBND UBND huyện

Tình hình thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện

30/06/2020
23 266/BC-UBND UBND huyện

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 và một số phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2020

30/06/2020
24 262/BC-UBND UBND huyện

Tổng kết thực hiện chương trình phòng chống ma túy đến năm 202

29/06/2020
25 261/BC-UBND UBND huyện

Tình hình thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc chương trình MTQG giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2020

29/06/2020
26 257/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 6/2020 và UBND huyện Cư Kuin

25/06/2020
27 254/BC-UBND UBND huyện

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và vốn năm 2019 kéo dài thực hiện sang năm 2020

19/06/2020
28 251/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện Thông báo số 3625-TB/TU của Tỉnh ủy Đăk Lăk về kết luận kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước từ ngày 01/8/17 đến ngày 30/9/19 trên...

16/06/2020
29 250/BC-UBND UBND huyện

Tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Cư Kuin 6 tháng đầu năm 2020

16/06/2020
30 249/BC-UBND UBND huyện

Kết quả công tác hỗ trợ khởi nghiệp 6 tháng đầu năm 2020

16/07/2020
31 248/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn và công tác bảo tồn, phát triển làng nghề giai đoạn 2011-2020

15/06/2020
32 247/BC-UBND UBND huyện

Số liệu cung cấp phục vụ đoàn kiểm toán chuyên đề chương trình hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững năm 2019

12/06/2020
33 243/BC-UBND UBND huyện

Đánh giá tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hộ 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 5 năm 2021-2025

10/06/2020
34 242/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

11/06/2020
35 241/BC-UBND UBND huyện

Tình hình thực hiện NQ số 02/NQ-CP ngày 01/01/20250 và NQ số 35/NQ-CP ngày 16/5/16 của Chính phủ

11/06/2020
36 239/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện

09/06/2020
37 238/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện chương trình 135 6 tháng đầu năm 2020

08/06/2020
38 237/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2020

08/06/2020
39 234/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện NQ số 21/NQ-HĐND ngày 06/12/18 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017

04/06/2020
40 232/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện xóa bỏ cây chứa chất ma túy 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện Cư kuin

03/06/2020